Το Πρόγραμμα «Απόψεις»

Η ιστορία του πολιτισμού ενός τόπου συχνά καταγράφεται ποικιλοτρόπως, με μέσα που συνήθως σχετίζονται με την ιστοριογραφία, τη λαογραφία ή ακόμη και την αρχαιολογία. Ανέκαθεν, η μελέτη και η έρευνα του πολιτισμού είναι ο δείκτης για πολλά σημαντικά ζητήματα που αφορούν την εκάστοτε κοινωνία. Στο πλαίσιο της μελέτης και της ανάδειξης του πολιτισμού και της κουλτούρας της Θεσσαλονίκης, επιλέξαμε να πραγματοποιήσουμε ένα πρόγραμμα που έχει ως σκοπό την ανάδειξη πτυχών του τοπικού πολιτισμού με έναν διαφορετικό τρόπο. Σκοπός δεν είναι η εστίαση τόσο πολύ στην τεκμηρίωση δρώμενων και γεγονότων με αυστηρά μεγάλη ιστορική σημασία, αλλά η συλλογή προφορικών αφηγήσεων που περιστρέφονται γύρω από την κουλτούρα της πόλης. Πρόκειται για αφηγήσεις καλλιτεχνών, επαγγελματιών του πολιτισμού αλλά και πολιτών διάφορων ηλικιών, οι οποίοι αφηγούνται προσωπικές τους ιστορίες και με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσονται οργανικά διάφορες πτυχές του τοπικού πολιτισμού. Αυτές οι ιστορίες σχετίζονται τόσο με σημαδιακά πολιτισμικά ορόσημα της πόλης από την πλευρά του επισκέπτη, όσο και με αφηγήσεις που αντανακλούν πτυχές όπως ερασιτεχνικούς θεατρικούς θιάσους, χώρους και δράσεις που σχετίζονται με τον πολιτισμό, ραδιόφωνα της πόλης ή ακόμα και τη νυχτερινή διασκέδαση ως κοιτίδα πολιτισμού, τόπου συνάντησης και άνθισης της καλλιτεχνικής σκηνής της πόλης. Εν τέλει, αυτές οι αφηγήσεις είναι πολλές φορές αυτές που χαρακτηρίζουν τις μνήμες των κατοίκων μίας πόλης και διαγράφουν με έναν πιο προσωπικό και ζεστό τρόπο τη σημασία που έχει ο πολιτισμός στην καθημερινότητα.

Σκοπός αυτού του εγχειρήματος είναι η ψηφιακή χαρτογράφηση των αναμνήσεων των ανθρώπων μίας πόλης, η καταγραφή ενδιαφέροντών εγχειρημάτων στον τομέα του πολιτισμού  και η θέαση άλλων πτυχών, συχνά λιγότερο γνωστών, αλλά όχι απαραίτητα λιγότερο σημαντικών. Είναι θέληση μας αυτό το αρχείο που ξεκίνησε υπό αντίξοες συνθήκες, στην περίοδο που ο πολιτισμός βρίσκεται σε ουσιαστική παύση λόγω της πανδημίας του COVID – 19, να συνεχιστεί και να επεκταθεί, βοηθώντας τόσο στην καλύτερη γνώση του παρελθόντος, όσο και στη σύνδεση με το μέλλον του πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη.

 

Όμιλος  για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης – Thessaloniki Youth Club for UNESCO

Ο Όμιλος για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2004 μετά από απόφαση της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO. Λειτουργεί ως μια ανεξάρτητη μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση νεολαίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ενώ το καταστατικό της είναι εγκεκριμένο από το Πρωτοδικείο της Θεσσαλονίκης.

Σκοπός – Στόχοι

Στόχος του Ομίλου για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης είναι η προώθηση των αρχών και των ιδανικών της UNESCO, στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Επιστήμης, του Πολιτισμού και της Επικοινωνίας, καθώς και η προσαρμογή τους στις ανάγκες και τις προτεραιότητες των νέων της Θεσσαλονίκης, η ανάληψη νεανικών πρωτοβουλιών με βάση τις αρχές της UNESCO κ.α.

Κύριες δραστηριότητες

Ο Όμιλος έχει ένα μεγάλο δίκτυο από εθελοντές, υποστηρικτές και μέλη και συμμετέχει σε δράσεις που αφορούν τη νεολαία στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Υλοποιεί δράσεις, όπως συνέδρια, εκδηλώσεις, ημερίδες και εθελοντικές πρωτοβουλίες κινητοποίησης, για νέους ηλικίας από 15 – 35 ετών, σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Αναπτύσσει καλές πρακτικές για την προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου με τα γειτονικά κράτη, αναδεικνύοντας την ανάγκη για ενεργό συμμετοχή και συνεργασία των νέων.

Υπεύθυνος υλοποίησης προγράμματος «Απόψεις»

Το πρόγραμμα «Απόψεις» υλοποιήθηκε υπό την επιμέλεια του Θωμά Λιούτα, ο οποίος δραστηριοποιείται στους τομείς της επικοινωνίας, οργάνωσης, διαχείρισης και προώθησης του πολιτισμού και των τεχνών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Είναι μεταπτυχιακός απόφοιτος του τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ του ΑΠΘ και ενεργός εικαστικός καλλιτέχνης, απόφοιτος του τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΑΠΘ.