Πολιτική απορρήτου

Η ιστοσελίδα APOPSEIS, που αποτελεί μέρος της ιστοσελίδας του Ομίλου UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης (Τσιμισκή 3, 54624 , Θεσσαλονίκη), σέβεται το ιδιωτικό σας απόρρητο και εναρμονίζετε με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR και τον αντίστοιχο Ελληνικό εφαρμοστικό νόμο.

Προσωπικά δεδομένα

Η πολιτική απορρήτου μας είναι πλήρως συμμορφωμένη με τις τελευταίες οδηγίες για τη χρήση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, όπως αυτές δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μπορείτε να διαβάσετε τη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα όπως αυτή δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον παρακάτω σύνδεσμο EU data protection

Υπεύθυνος Διαχείρισης & Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Υπεύθυνος Διαχείρισης και Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι ο Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης με έδρα στην Θεσσαλονίκη στην οδό Τσιμισκή 3 (Τ.Κ. 54624) και αριθμό ΓΕΜΗ …….. Τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται και επεξεργάζονται μόνο για τους λόγους για τους οποίους έχετε δεχτεί.

Συλλεγόμενα Προσωπικά Δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται για να εξυπηρετήσουν τις διάφορες ανάγκες σας όπως η προβολή των Video μας μέσα από την ιστοσελίδα Youtube της Google,  η επικοινωνία με την ιστοσελίδα μας αλλά και η αλληλεπίδραση που έχετε ως προς την ιστοσελίδα μας κατά την επίσκεψη της. Πιο συγκεκριμένα τα προσωπικά δεδομένα που ανά περίπτωση συλλέγονται είναι τα εξής:

1) Εάν χρησιμοποιήσετε την Φόρμα Επικοινωνίας συλλέγονται διάφορα στοιχεία επικοινωνίας τα οποία περιλαμβάνουν όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2) Κατά την αλληλεπίδραση με την ιστοσελίδα μας κάποια ακόμα στοιχεία συλλέγονται αυτόματα από εμάς και αυτά περιλαμβάνουν: διευθύνσεις internet protocol (Κοινώς γνωστές ως IP), πληροφορίες για το πρόγραμμα διαδικτυακής σας περιήγησης (browser info), ετικέτες (tags) και cookies.

Λόγοι Συλλογής Δεδομένων

1) Για επικοινωνία μαζί μας, είτε με την χρήση την Φόρμας Επικοινωνίας μας ή με χρήση του δικού σας λογισμικού αποστολής/λήψης αλληλογραφίας. Τα δεδομένα που συμπληρώνεται και μας αποστέλλεται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του αιτήματος σας και για όσο διαρκεί αυτή. Δεν θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα δεδομένα για λόγους προώθησης προϊόντων μας.

2) Για σκοπούς ενημέρωσης όπως την κοινοποίηση νέων άρθρων της ιστοσελίδας μας και του Ομίλου μας. Αφού έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας ο Όμιλος  μας μπορεί να σας περιλαμβάνει στις ενημερωτικές του ενέργειες κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται μέσα από αυτές τις ενημερώσεις να σας σταλούν προωθητικές ενέργειες marketing.

3) Για σκοπούς έρευνας και ανάλυσης της αποδοτικότητας της σελίδας μας. Για παράδειγμα, δεδομένα συγκεντρώνονται και επεξεργάζονται έτσι ώστε να ξέρουμε πόσοι διαφορετικοί επισκέπτες, επισκέπτονται τη σελίδα μας καθημερινά, ποιες σελίδες επισκέπτονται, πόση ώρα παίρνουν πάνω σε αυτές τις σελίδες και άλλα τέτοια διαδραστικά δεδομένα τα οποία μας επιτρέπουν να βελτιστοποιήσουμε την ιστοσελίδα μας.

4) Άλλοι σκοποί: Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας με άλλους τρόπους εκτός και αν παρέχουμε ειδικές ειδοποιήσεις όταν συλλέγουμε τα δεδομένα αυτά, ενώ θα εξασφαλίζουμε τη συγκατάθεσή σας όπου χρειάζεται προτού χρησιμοποιηθούν.

Κοινοποίηση Προσωπικών Δεδομένων

1) Κοινοποίηση από την εταιρεία μας

Σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών όπως web hosting, cloud providers, email automation software providers, άλλους τρίτους φορείς, στον βαθμό που απαιτείται για σκοπούς συμμόρφωση με κρατικό αίτημα, δικαστική απόφαση ή ισχύοντα νόμο, αποτροπή παράνομων χρήσεων των Δικτυακών Τόπων ή παραβιάσεων των Όρων Χρήσης του Δικτυακού μας Τόπου και των πολιτικών μας, δική μας προστασία από αξιώσεις τρίτων, και συμβολή στην αποτροπή ή έρευνα περιπτώσεων απάτης.

2) Κοινοποίηση από εσάς

Η κοινοποίηση εκ του χρήστη περιλαμβάνει διαδραστικές επαφές αυτού με τόπους κοινωνικής δικτύωσης στους οποίους μπορεί να εμφανίζεται το προφίλ του, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει εικόνες, όνομα, ημερομηνία γέννησης και άλλα προσωπικά στοιχεία.

Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων

Ο χρόνος διατηρούμε των προσωπικών σας δεδομένων ποικίλει ανάλογα με τον λόγο συλλογής τους. Πιο αναλυτικά:

α) Τα στοιχεία που συλλέγονται για λόγους επικοινωνίας τηρούνται για όσο διάστημα διαρκεί η επικοινωνία με τον χρήστη και διαγράφονται 30 ημερολογιακές ημέρες μετά την τελευταία επικοινωνία.

β) Τα στοιχεία επικοινωνίας για αποστολή Newsletter, τηρούνται επ’ αόριστο. Εάν επιθυμείτε όμως την διακοπή της λήψης του Newsletter αρκεί να πατήσετε το σύνδεσμο διαγραφής που βρίσκεται σε κάθε Newsletter και θα διαγραφείτε από την λίστα μας. Παρόλα αυτά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του GDPR θα τηρηθούν κάποια στοιχεία σε αντίγραφα ασφαλείας για να ικανοποιηθεί η απαίτηση Λογοδοσίας και Απόδειξης Συναίνεσης του κανονισμού.

γ) Τα στοιχεία αλληλεπίδρασης τηρούνται για 30 ημέρες, εκτός από τα Cookies αυτά που ως χρόνος τήρησης αναφέρεται διαφορετικά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Cookies μπορείτε να διαβάσετε την Πολιτική Cookies μας.

Ασφάλεια Δεδομένων

Ο Όμιλος μας χρησιμοποιεί ένα μεγάλο φάσμα εργαλείων τα οποία αποσκοπούν στην καλύτερη διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων και μεταξύ αυτών περιλαμβάνουν κρυπτογραφημένη επικοινωνία μεταξύ χρήστη και διακομιστή, firewall στον διακομιστή και διακομιστής πίσω από third-party firewall Cloudflare. Θα αναφέρουμε οποιαδήποτε παράνομη παραβίαση τις βάσης δεδομένων του ιστότοπου μας ή σε συνεργάτες μας (εκτελούντες την επεξεργασία) σε όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους αλλά και στις αρχές εντός 72 ωρών, από τη στιγμή που έχουμε αντιληφθεί ότι τέτοια παραβίαση έλαβε χώρα.

Cookies & Pixel Tags

Ο Όμιλος μας συλλέγει πληροφορίες οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικά σας δεδομένα καθώς αλληλεπιδράτε με την ιστοσελίδα μας. Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιούμε cookies τα οποία μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε κάθε επισκέπτη της βασιζόμενα σε πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται όπως το ΙΡ, ο μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός cookies σας, πληροφορίες για τα cookies σας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το αν η συσκευή σας διαθέτει λογισμικό για την πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία, μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός συσκευής και τύπο συσκευής, τομέας (domain), τύπος και γλώσσα προγράμματος διαδικτυακής περιήγησης, λειτουργικό σύστημα και ρυθμίσεις συστήματος, χώρα και ζώνη ώρας, προηγούμενες επισκέψεις σε δικτυακούς τόπους, πληροφορίες για την αλληλεπίδρασή σας με τους Δικτυακούς Τόπους μας, όπως αριθμός κλικ, αγορές, δηλωμένες προτιμήσεις, και χρόνοι πρόσβασης και σχετικά URL.

Τέλος είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι χρησιμοποιούμε cookies τρίτων μεταξύ των οποίων google analytics και Facebook, τα οποία μας επιτρέπουν την καλύτερη εξατομίκευση των διαφημίσεων σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας, τόσο στη δική μας ιστοσελίδα όσο και άλλων. Δεν χρησιμοποιούμε Pixel Tags στην ιστοσελίδα μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Cookies μπορείτε να διαβάσετε την Πολιτική Cookies μας.

Παιδιά

Ακολουθούμε την τοπική νομοθεσία και δεν επιτρέπουμε την εγγραφή στην ιστοσελίδα μας σε άτομα κάτω από δέκα έξι ετών. H συγκατάθεση των γονιών θα είναι απαραίτητη σε περίπτωση συμμετοχής ανηλίκων σε εκδηλώσεις μας.

Ερωτήσεις Σχόλια

unescoyouth.grΕάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την πολιτική απορρήτου μας μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@unescoyouth.gr