Πρόγραμμα «Απόψεις»

Το πρόγραμμα “Απόψεις” υλοποιήθηκε την Άνοιξη του 2021 με πρωτοβουλία του Ομίλου για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης και αποτελείται από μία σειρά συνεντεύξεων/αφηγήσεων που έχουν ως κεντρικό θέμα τον πολιτισμό στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Οι συμμετέχοντες που προσφέρουν τις αφηγήσεις τους είναι επαγγελματίες του ευρύτερου τομέα του πολιτισμού αλλά και πολίτες που εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για αυτόν τον τομέα. Σκοπός είναι η δημιουργίας μίας απόπειρας χαρτογράφησης ζητημάτων που σχετίζονται με τον πολιτισμό της πόλης και ο σταδιακός εμπλουτισμός αυτού του αρχείου αφηγήσεων που δίνει έμφαση στην προφορική ιστορία.

Οι συμμετέχοντες/ουσες  στο πρόγραμμα έχουν ενημερωθεί πλήρως για τα δικαιώματα τους σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία (GDPR) και έχουν αποδεχτεί τη δημοσιοποίηση του περιεχομένου της συνέντευξης.

Το πρόγραμμα “Απόψεις” χρηματοδοτήθηκε από το έργο “ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ” του Υπουργείου Εσωτερικών – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης.

Γενικό Κέντρο

Ανατολικό Κέντρο

Δυτικό Κέντρο

Λαδάδικα-Λιμάνι

Δυτική Θεσσαλονίκη

Ανατολική Θεσσαλονίκη